Stamboekregistratie - FHRS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Stamboekregistratie

Producten

Waarom stamboekregistratie?
De rundveehouderij is gebaat bij betrouwbare informatie over de afstamming van runderen.   
Aan het eind van de 19-de eeuw zijn stamboeken gestart met het verzamelen van de daartoe benodigde gegevens. Sindsdien kunnen veehouders deelnemen aan de zogenaamde stamboekregistratie. Deze informatie van hun runderen wordt waardevol, omdat de gegevensverzameling en bewerking wordt uitgevoerd door erkende organisaties volgens het vastgestelde reglement stamboekregistratie.De overheden, nationaal en internationaal, zijn zich bezig gaan houden met het afstemmen van de randvoorwaarden van de erkende stamboekregistratie omdat er een toenemende uitwisseling plaatsvindt van fokmateriaal tussen bedrijven en landen.

Als stamboek bieden wij de volgende diensten

Registratie van dekkingen, inseminaties, geboorten enz. , afgifte van registratiekaarten en stambomen,
uitvoering en registratie van exterieur-keuringen, afgifte keuringsrapporten, afgifte exportcertificaten,
uitvoering en registratie van afstammingsonderzoeken, afgifte stallijsten, verwerking melkcontrolegegevens, afgifte melkcontroleuitslagen.


Keuringsrapport

Er zijn de volgende inspectiemethoden:

Bedrijfsinspectie: alle in productie zijnde vaarzen worden beoordeeld t.b.v. de fokwaarde-schatting van de exterieurkenmerken van stieren.
Individuele inspectie: de veehouder geeft aan welke dieren moeten worden beoordeeld.

Voor het registreren van de natuurlijke dekkingen wordt de veehouder 4 maal per jaar een deklijst toegestuurd. Ook doe-het-zelf-inseminaties kunnen hierop worden ingevuld.

Van elk rund kan een stamboom worden geleverd. Hierop staan alle gefiatteerde melklijsten en geregistreerde keuringen.
Een stambooem kan in drie worden afgedrukt.Het FHRS verzorgt ook de stamboekregistratie voor de VLR (Vereniging Lakenvelder-Runderen).Zie www.lakenvelderrund.nlTerug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu