FHRS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu


Het FHRS in het kort:

Onafhankelijk
Officieel erkend
Stamboek: registratie van
inseminaties/dekkingen,
geboortes, exterieurkeuringen en
melkcontrolegegevens
Afgifte exportcertificaten
Indentificatie-& Registratie-taken (I&R)

Het FHRS is een officieel erkend stamboek voor alle in Nederland voorkomende rundveerassen.
Zowel melk-als vleesrassen (b.v.: Holstein-Friesian, Fries-Hollands, Maas-Rijn-IJssel, Blonde d'Aquitaine, Piëmontese, Blaarkop) als kruisingen tussen de verschillende rassen kunnen hier geregistreerd worden.


Hoge Levensprodukties

Hoge levensproduktie

Project: Paraplubestand SZH


De stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud en gebruik van authentieke landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft SZH het zgn. paraplubestand opgezet. Via dit paraplubestand kunnen dieren herkend worden als behorend tot een zeldzaam Nederlands ras. Deze herkenning wordt gebruikt in de uitbraak van dierziektes en sinds 2017 ook bij de fosfaatregelgeving.
Lees meer........


Kleurvererving van de witrik

Bron: Witrikbode (Nieuwsbrieven van Stichting de Witrik) van eind 2015 en begin 2016. Meer informatie over de witrik kunt u lezen op de website https://zeldzamerassen.nl/dewitrik/
De Nederlandse witrug, witrik, ruggeling of aalstreep is geen ras in de zin dat de kleurtekening van het dier altijd vererft. Het is een kleurslag, dat wil zeggen dat de kleurtekening soms vererft, soms niet.
De witrik kan onder vier verschillende rassen vallen: de Fries-Hollandse (FH), Fries Roodbont (FR), Maas Rijn en IJsselvee (MRY) en Holstein Friesian (HF). Hoe wordt de kleur en de aftekening van een rund en specifiek de witrik, bepaald. Lees verder.....

Middels het ledenblad 'De Stamboeker"
houden wij u van ontwikkelingen, nieuws en FHRS-informatie op de hoogte. De Stamboeker wordt gratis aan alle stamboekleden toegezonden.

           


 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu