Over het FHRS - FHRS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Over het FHRS

Over het FHRS

Het Fries-Hollandse Rundvee-Stamboek (FHRS) is opgericht in februari 1983 met het doel het Fries-Hollandse rundveeras in stand te houden.

Dit mooie en sterke ras dreigde ten onder te gaan aan de opkomst van de Holstein-koeien, de zogenaamde holsteinisering.
Het had succes, want het FH-ras kwam weer in opkomst. Hedentendage is het zelfs zo, dat veel fokkers van andere rassen de kracht en kwaliteit van het FH-ras herkennen en zijn gaan inkruisen met FH.
In 1993 werd aan het FHRS de officiële erkenning verleend door het toenmalige Landbouwschap.
Op haar verzoek werd er erkenning verleend voor alle rassen. Het FHRS stelt zich ten doel, deze rassen in stand te houden.
                                                                      
Bij deze erkenning hoort de dienstverlening die je daarbij mag verwachten, maar vooral met persoonlijke belangenbehartiging en ondersteuning. Het FHRS is een zelfstandige vereniging die steeds meer veehouders aanspreekt. Dankzij de persoonlijke benadering bestaat er een optimale betrokkenheid tussen het FHRS en haar leden. Aandacht, inspraak, overleg en gezamenlijke besluitvorming spelen daarbij een cruciale rol.

Middels het ledenblad 'De Stamboeker" houden wij u van ontwikkelingen, nieuws en FHRS-informatie op de hoogte. De Stamboeker wordt gratis aan alle stamboekleden toegezonden.
Het FHRS registreert alle in Nederland voorkomende rundveerassen.
Zowel melk- als vleesrassen (b.v.: Holstein-Frisian, Fries-Hollands, Maas-Rijn-IJssel, Fleckvieh, Blonde d' Aquitaine, Piëmontese, Blaarkop) als kruisingen tussen de verschillende rassen kunnen hier geregistreerd worden.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu