Melkcontrole - FHRS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Melkcontrole

Producten

                                                                                 Melkcontrole
Wij registreren de gegevens van de melkcontrolevereniging, verwerken deze in ons programma en certificeren de uitslag voor fokwaardeschatting en export.

De melkcontrole-uitslag bevat:

  • Totale melkgift van de proefmelking

  • Totaal aantal grammen vet en eiwit van de proefmelking

  • Gemiddelde tussenkalftijd + aantal koeien

  • Diverse bedrijfsgemiddelden zoals

    * kilogrammen melk per koe
    * percentages vet en eiwit
    * grammen vet en eiwit
    * celgetal


  • Aantal melkgevende en droogstaande koeien

  • Netto opbrengst

  • Melktijden

  • Verloop VVM (vergelijking verwachte melkproductie)

  • Verloop BSK (Bedrijfsstandaardkoe)

  • Groepsindeling Lactatiewaarden


Op de vervolgpagina's worden de gegevens per melkkoe vermeld.
Bij het voortschrijdend totaal per melkkoe wordt de voorspelde 305-dagen-productie vermeld.
                     
Van iedere koe die drooggezet, afgemest, doodgemeld of verkocht wordt, ontvangt u een afgesloten melklijst. Hierop worden de stamboekregistatiegegevens, exterieurgegevens en alle melkproductiegegevens vermeld. Eenmaal per jaar ontvangt u een overzicht waarop de productiegegevens en de bedrijfsgemiddelden van het afgelopen jaar worden weergegeven.

Wij bieden u de mogelijkheid de uitslagen van een proefmelking elektronisch te ontvangen. U krijgt een computerbestand toegestuurd dat verwerkt kan worden in een managementprogramma. Dit computerbestand is samengesteld volgens de specificaties van de branchevereniging EDI-COW, waarvan het FHRS lid is.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu